top of page

Порядок проведення атестації бібліотекарів закладів професійної (професійно-технічної) освіти визначається Положенням  про проведення атестації працівників підприємств, установ,організацій та закладів галузі культури.

Умовою атестації бібліотекаря є попереднє підвищення кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги до посад бібліотекарів навчальних закладів та оплати їх праці здійснюється за нормативними актами Міністерства культури України, Міністерства освіти України, зокрема, наказом Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 року № 745, постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів .і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), 

З кваліфікаційними вимогами до бібліотечних працівників можна ознайомитись у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 81) "Культура та мистецтво"

Лист МОНмолодьспорт України «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765. Для бібліотекарів навчальних закладів вищу педагогічну освіту можна зараховувати як освіту, яка відповідає вимогам. Тобто бібліотечний працівник, який не має повної вищої освіти відповідного напрямку підготовки, але має достатній практичний досвід та успішно виконує покладені на нього завдання та обов`язки, за рекомендаціями атестаційної комісії може не тільки бути визнаний як такий, що відповідає займаній посаді, а я набути права обійняти посаду за більш високою категорією.

Форми проведення атестації визначаються на місцях і можуть бути різноманітними: атестація на робочому місці, виробничий діалог, творчий звіт та ін., але з обов'язковим поданням таких документів:     

                              
атестаційний лист;         
характеристика;
паспорт бібліотеки закладу професійної освіти;
звіт про роботу за минулий рік;
план роботи на поточний рік;

розробки найбільш цікавих заходів, бібліотечних занять та інших авторських творчих робіт.

Порядок проведення атестації бібліотечних працівників можна переглянути тут

Лист НМЦ ПТО у Полтавській області від 09.10.2018 №01/16-355 "Щодо підготовки до атестації бібліотекарів ЗП(ПТ)О" 

bottom of page